Oval gear flow meter รุ่น OG900 หน้าจอ Digital

Oval gear flow meter รุ่น DH900 ส่วนใหญ่จะใช้สำหรับของเหลวที่มีมูลค่าสูง เช่น น้ำมัน สารเคมี ฯลฯ การใช้งานหลัก ได้แก่ การตรวจสอบการขนถ่าย การถ่ายโอน และการบริโภค