Variable area flow meter อุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของเหลว เช่น น้ำ รองรับแรงดันได้สูง อ่านค่าง่าย ใช้งานกับของไหลที่มีฤทธิ์กัดกร่อนได้ Flowmeter variable area มีวัสดุให้เลือกใช้ทั้งเหล็ก สแตนเลส304 สแตนเลส316 สามารถออกแบบได้หลากหลายเพื่อการใช้งานอย่างเหมาะสม