Variable Area Flow meter รุ่น LZ แบบหน้าแปลน วัดน้ำ ลม

Variable area flow meter รุ่น LZ มีหลักการทำงานเหมือน Rotameter รุ่นอื่น ๆ แต่มีความแม่นยำสูงกว่า ทั้งยังสามารถเลือกสั่งทำได้ตามต้องการ ส่วนใหญ่รุ่นนี้ต้องสั่งล่วงหน้าแบบ Pre-Order นิยมนำมาใช้วัดอัตราการไหลของลมและน้ำ

วิดีโอสาธิตการใช้งาน Variable area flowmeter รุ่น LZ