FLOW METER
เครื่องวัดอัตราการไหล ที่ทุกโรงงานต้องมี

จำหน่าย Flow meter ทุกประเภท Ultrasonic, Coriolis, Electro Magnetic, Turbine, Orifice หรือ Rotameter Flow meter รองรับการวัดอัตราการไหลของ Air, Water, Oxygen และอื่น

ราคา Flowmeter
flowmeter.com-logo

เครื่องวัดอัตราการไหล (Flow meter) คืออะไร ?

เครื่องวัดอัตราการไหล หรือ Flow meter คืออุปกรณ์สำหรับวัดอัตราการไหลของของไหลชนิดต่าง ๆ ที่ไหลผ่านท่อหรือสาย ถูกนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อควบคุมการไหลให้เป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งจะแสดงค่าออกมาเป็นตัวเลขและมีหน่วยวัดการไหล (Flow Unit) กำกับไว้ที่อุปกรณ์ทุกตัว

อ่านเพิ่มเติม : Flow meter คืออะไร ? เครื่องวัดอัตราการไหล มีใช้ในทุกโรงงาน

ดู Flow meter ทั้งหมด

ประเภทของ Flow meter

ในปัจจุบันมี Flow meter หลากหลายประเภทให้เลือกใช้งาน โดย Flow meter แบบที่พบบ่อยมีดังนี้

อ่านเพิ่มเติม : Flow meter มีกี่แบบ ? ความแตกต่างและการใช้งานแต่ละประเภท

สินค้าทั้งหมด

ความรู้เกี่ยวกับ Flow meter

Rotameter

Flow meter ประเภท Rotameter มีหลักการทำงานโดยอาศัยลูกลอย(Float) เป็นตัวบ่งชี้อัตราการไหล Rotameter เหมาะสำหรับวัดน้ำ ลม ก๊าซ หรือสารเคมีบางชนิด มีวัสดุให้เลือกหลากหลายและราคาถูก

Turbine flow meter

Turbine flow meter อาศัยการทำงานจากการหมุนของใบพัดหรือกังหัน เมื่อมีของไหลไหลผ่านกลไกภายในจะคำนวณปริมาตรของไหลที่ไหลผ่าน ผู้ใชงานสามารถจับเวลาเพื่อหาอัตราการไหลต่อหน่วยเวลา Flowmeter Turbine นี้เหมาะสำหรับวัดปริมาตรการไหลมากว่าวัดอัตราการไหล ณ เวลานั้น

variable area flow meter

Variable area flow meter อาศัยกลไกลของลูกลอยเหมือน Rotameter แต่จะมีส่วนของจอแสดงผลที่มีตัวชี้(Pointer) ที่ระบุอัตราการไหล อ่านค่าได้ง่าย ทั้งยังสามารถ Custom วัสดุต่าง ๆ ได้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งาน ถือเป็นจุดเด่นของ Flowmeter variable area

electromagnetic flow meter

Electromagnetic flowmeter เป็นเครื่องวัดอัตราการไหลที่อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็ก จุดเด่นของ Flowmeter magnetic นี้คือแรงดันตกคร่อมน้อยเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนที่ขัดขวางการไหลของของไหล ทั้งยังสามารถ Custom ได้หลากหลาย แต่ก็แลกมากับราคาที่สูงกว่า Flowmeter ประเภทอื่น

oval gear flow meter

Oval gear flow meter เป็นเครื่องวัดอัตรากาไหลที่อาศัยการทำงานของเฟืองรูปทรงไข่(Gear) นิยมนำไปใช้วัดน้ำมันหรือของไหลที่มีความหนืดสูง วัดการไหลออกมาในรูปแบบของปริมาตร มีน้ำหนักมาก

Orifice plate flow meter

Orifice plate flow meter อาศัยหลักการสร้างความแตกต่างของแรงดัน (Differential Pressure) บนแผ่นเจาะรู (Orifice Plate) ที่อยู่ภายในท่อมีความแม่นยำสูงในช่วงอัตราการไหลที่กว้าง สามารถใช้วัดน้ำ น้ำมัน หรือก๊าซได้

5 ขั้นตอนการเลือก Flow meter

หากใครไม่รู้วิธีการเลือก Flow meter ให้ตรงกับการใช้งาน เรามี 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ในการพิจารณาเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้

อ่านเพิ่มเติม : วิธีเลือก Flow meter ที่ครอบคลุมช่วงการไหล(Flow Range)

ขั้นตอนที่ 1 : พิจารณาประเภทของ Flow meter

Flow meter มีหลากหลายประเภท ซึ่งแต่ละประเภทมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน การเลือกประเภทของ flow meter ที่เหมาะสมขึ้นอยู่กับลักษณะของของไหลที่ต้องการวัด เช่น ประเภทของของไหล อุณหภูมิของของไหล ความดันของของไหล และความแม่นยำที่ต้องการ เป็นต้น

 

ขั้นตอนที่ 2 : พิจารณาลักษณะของของไหล

ลักษณะของของไหลที่ต้องการวัด ได้แก่ ประเภทของของไหล อุณหภูมิของของไหล ความดันของของไหล ความหนืดของของไหล สารเคมีที่ปนเปื้อนในของไหล เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 3: พิจารณาสภาพแวดล้อมในการทำงาน

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ความสะอาดของสภาพแวดล้อม เป็นต้น

ขั้นตอนที่ 4 : พิจารณาความแม่นยำที่ต้องการ

ความแม่นยำของ Flow meter หมายถึง ความสามารถในการวัดอัตราการไหลของไหลได้อย่างถูกต้อง การเลือกความแม่นยำของเครื่องวัดอัตราการไหลขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน เช่น หากต้องการวัดอัตราการไหลของไหลเพื่อการควบคุมกระบวนการผลิต จำเป็นต้องใช้ Flowmeterที่มีความแม่นยำสูง หากต้องการวัดอัตราการไหลของไหลเพื่อการตรวจสอบทั่วไป สามารถใช้มาตรวัดการไหลที่มีความแม่นยำปานกลางได้ และเลือกหน่วยวัดอัตราการไหลที่เหมาะสม

ขั้นตอนที่ 5 : พิจารณาราคากับงบประมาณ

สภาพแวดล้อมในการทำงาน ได้แก่ อุณหภูมิ ความดัน ความสะอาดของสภาพแวดล้อม เป็นต้น

มาตรฐานที่ดีของผู้จำหน่าย Flow meter

อุตสาหกรรมที่ใช้ Flow meter

Flow meter ถูกใช้ในการวัดอัตราการไหลของของเหลว ก๊าซ และสารละลาย มีการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรม เช่น น้ำมันและก๊าซ น้ำและน้ำเสีย อาหารและเครื่องดื่ม และการผลิต บทความนี้จะให้ภาพรวมของโฟลว์มิเตอร์ประเภทต่างๆ การใช้งาน และคุณประโยชน์

  • น้ำมันและก๊าซ: เครื่องวัดการไหลใช้ในการวัดการไหลของน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติผ่านท่อและโรงงานแปรรูป
  • น้ำและน้ำเสีย: เครื่องวัดการไหลใช้ในการวัดการไหลของน้ำและน้ำเสียผ่านโรงบำบัดและระบบจ่ายน้ำ
  • อาหารและเครื่องดื่ม: เครื่องวัดอัตราการไหลใช้ในการวัดการไหลของส่วนผสมและผลิตภัณฑ์ผ่านโรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
  • การผลิต: เครื่องวัดการไหลใช้ในการวัดการไหลของวัตถุดิบ งานระหว่างทำ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปผ่านโรงงานผลิต
well instrument flowmeter

“WELL” Flow meter

“WELL” เป็นแบรนด์ Flow meter สัญชาติไทย ที่กำเนิดเมื่อ ปี ค.ศ. 2010 นำเข้าสินค้าประเภทเครื่องวัดอัตราการไหลโดยมีบริษัทที่เป็นผู้แทนได้แก่ บริษัท ปาโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และ บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด ดำเนินการจัดจำหน่ายและให้บริการมามากกว่า 20 ปีFlowmeter ยี่ห้อ WELL ถูกติดตั้งอยู่ในโรงงานประเทศไทยทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ

เยี่ยมชมเว็บไซต์ WELL Instrument

ตัวแทนจำหน่าย ยี่ห้อ “WELL”

บริษัท ปาโก้ เอ็นเนียริ่ง จำกัด

pakoengineering
Flowmeter, Pressure Gauge, Valve

ปาโก้เป็นบริษัทที่จำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรมประเภท Valve, Pressure Gauge, Temperature Gauge และ Flowmeter หลากหลายยี่ห้อ

ดาวน์โหลด Catalog

บริษัท เรเดียส โกลบอล จำกัด

radius global
เครื่องมือวัดอัตราการไหล, เกจวัดแรงดัน

เรเดียส โกลบอล จำหน่ายเครื่องมือวัดความดันและเครื่องวัดอัตราการไหล ยี่ห้อ OCTA และ WELL เท่านั้น

ดาวน์โหลด Calalog

การรับประกัน

Flow meter ทุกตัวมีการรับประกันการใช้งาน 1 ปี จากผู้ขาย หากไม่สามารถใช้งานหรือติดปัญหาใด ๆ ผู้ซื้อสามารถติดต่อตัวแทนได้เลย หรือโทรด่วน 02-041-5092 ต่อ 1*เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

รับซ่อม Flowmeter หรือไม่ ?

ปัจจุบันยังไม่มีบริการรับซ่อม Flowmeter เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้สต็อกและนำเข้าชิ้นส่วนครับ

มีค่าจัดส่งเท่าไหร่ ?

กรณีที่ยอดสั่งซื้อครบ 3,000 บาท ทางเราดำเนินการจัดส่งฟรี หากไม่ถึงมีค่าจัดส่ง 100 บาท

บริษัทตั้งอยู่ที่ใด มีหน้าร้านหรือไม่ ?

ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร ทางเรามีหน้าร้านกรณีที่ลูกค้าจำเป็นต้องใช้ของด่วนสามารถเข้ามารับด้วยตนเองได้ครับ

ออกใบกำกับภาษีได้ไหม ?

เราดำเนินการในรูปแบบบริษัทและจดภาษีมูลค่าเพิ่ม มีการออกใบกำกับภาษีให้กับลูกค้าทุกคำสั่งซื้อ

ต้องการสั่งซื้อทำอย่างไร ?

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางต่อไปนี้ครับ

บทความล่าสุดและข่าวสารน่าสนใจ