Electromagnetic flow meter รุ่น DH1000 แบบรีโมท

สิ่งที่ทำให้ Magnetic flowmeter แบบรีโมทแตกต่างจากเครื่องวัดแบบอื่นคือส่วนประมวลผลสัญญาณจะถูกแยกออกจากท่อวัดการไหล ทำให้สามารถติดตั้งเฉพาะท่อวัดในบริเวณที่มีอุณหภูมิและความดันสูง ในขณะที่ส่วนประมวลผลสัญญาณสามารถอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการซ่อมบำรุง

ข้อดีคือสามารถวัดการไหลได้อย่างแม่นยำโดยไม่มีส่วนสกัดกั้นการไหล เหมาะสำหรับของไหลที่มีความหนืดสูงและของเหลวที่มีตะกอน ติดตั้งง่าย และบำรุงรักษาน้อยเนื่องจากไม่มีชิ้นส่วนเคลื่อนไหว