Magnetic flow meter รุ่น DH1000 วัดน้ำ ของเหลว

Flowmeter magnetic รุ่น DH1000 เหมาะใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีค่าการนำไฟฟ้าสูงหรือต่ำ ของเหลวที่เป็นสารละลายหรือของเหลวที่เป็นของแข็งแขวนลอย อยู่ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง หรือต้องการวัดอัตราการไหลได้อย่างต่อเนื่องหลายจุด แนะนำให้ใช้ Flow meter แบบ magnetic