Rotameter สำหรับวัดน้ำ ลม ก๊าซและสารเคมี มีให้เลือกหลายรุ่น แต่ละรุ่นมีวัสดุที่แตกต่างกัน ผู้ใช้งานสามารถเลือก วัสดุต่าง ๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นพลาสติก สแตนเลส เพื่อให้รองรับกับของไหลต่าง ๆ เป็น Flow meter ที่ราคาไม่สูงและหาซื้อง่าย