ความนิยมในการใช้งาน Flowmeter Magnetic ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ Flow meter ประเภทนี้ ที่มีการใช้งานมานานกว่า 50 ปี Magnetic Flowmeter สามารถใช้กับของไหลทั้งที่มีตะกอนหรือไม่มีก็ได้ ในบทความนี้เราจะพาไปรู้จักว่า Flowmeter Magnetic คืออะไร หลักการทำงานและข้อดีข้อเสียของเครื่องวัดอัตราการไหลประเภทนี้กันครับ

Flowmeter Magnetic คืออะไร ?

Flowmeter Magnetic หรือ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า คืออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic Induction) หรือที่รู้จักกันในชื่อ “กฎของฟาราเดย์(Faraday’s law)

flowmeter magnetic-หลักการทำงาน
ภาพที่ 1 : Flowmeter magnetic กับกฎของฟาราเดย์ ภาพจาก : RealPars

หลักการทำงานของ Flowmeter Magnetic

หลักการทำงานของ Flowmeter Magnetic นั้น เริ่มจากการสร้างสนามแม่เหล็กรอบๆ ขดลวด เมื่อของเหลวหรือก๊าซไหลผ่านสนามแม่เหล็ก จะเกิดแรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ขึ้นภายในขดลวด แรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้านี้จะแปรผันตามอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ อัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซสามารถคำนวณได้จากค่าแรงเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

ดูวิดีโอการทำงาน

ประเภทของ Flowmeter Magnetic

การแบ่งประเภทของ Flow meter ชนิดนี้ขึ้นอยู่กับผู้ผลิต แต่โดยทั่วไปสามารถแบ่งประเภทได้ดังนี้

 • Integration Type : ตัวควบคุมและจอแสดงผลประกอบติดอยู่กับส่วนที่วัดของไหล หากต้องการอ่านค่าจำเป็นต้องไปยังจุดที่ติดตั้งมาตรวัด
 • Patial Type : ตัวควบคุมและจอแสดงผลอยู่แยกของส่วนที่วัดของไหลหรือเรียกว่าประเภทรีโมท สามารถอ่านค่าจากระยะไกลได้ โดยการเดินสายไฟไปยังจุดที่ต้องการ
 • Insertion Type : ออกแบบให้สามารถติดตั้งบนท่อนำของเหลวที่มีอยู่แล้วได้ โดยไม่จำเป็นต้องตัดท่อเพื่อใส่อุปกรณ์วัด
flowmeter magnetic-integration type
ภาพที่ 2.1 : Integration type
flowmeter magnetic patial type-remote
ภาพที่ 2.2 : Patial Type (Remote)
insertion type-flowmeter magnetic
ภาพที่ 2.3 : Insertion type

ข้อดี

 • Flowmeter magnetic มีหลักการวัดที่ไม่ขึ้นอยู่กับความดัน(Pressure) ความหนาแน่น(Density) อุณหภูมิ(Temperature) และความหนืด(Viscosity)
 • สามารถวัดของเหลวที่มีตะกอนได้ เช่น สารละลายแร่หรือเยื่อเซลลูโลส
 • มีเส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดได้หลากหลาย ตั้งแต่ DN2 ถึง DN2400 ทำให้ใช้กับท่อได้ทุกขนาด
 • ไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว ทำให้รอบการบำรุงรักษายาวกว่า Flow meter ประเภทอื่น ๆ
 • ไม่มีการสูญเสียแรงดัน
 • ความสามารถในการทำซ้ำ(Reproducibility) อยู่ในระดับสูงและเสถียรในระยะยาว
 • สามารถเลือกวัสดุของชิ้นส่วนต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสมในหน้างาน

ข้อเสีย

 • ราคาสูงกว่าเครื่องวัดอัตราการไหลประเภทอื่น
 • ของไหลจำเป็นต้องมีค่า Conductivity > 5 μS/cm ทำให้ของไหลบางประเภทอาจไม่เหมาะกับการใช้ Flowmeter Magnetic เช่น น้ำกลั่น

จำหน่าย Flowmeter Magnetic

สรุป

Flowmeter Magnetic เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการไหลที่มีประสิทธิภาพสูง เหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีความแม่นยำสูง สามารถใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซที่หลากหลาย และทนทานต่อการใช้งาน ในการเลือกใช้ Flowmeter magnetic สามารถเลือกวัสดุรวมถึงฟังก์ชั่นต่าง ๆ ได้หลากหลาย ทำให้มีความยืดหยุ่นในการใช้งาน ถูกใจผู้ใช้ที่ต้องการเลือก Flow meter ให้ตรงตามหน้างานมากที่สุด