บทความสรุปเกี่ยวกับ Oval gear flow meter คืออะไร หลักการทำงานพร้อมวิดีโอ ข้อดี และการใช้งานเครื่องวัดอัตราการไหลแบบฟันเฟือง เพื่อให้คุณสามารถเลือกใช้ Flow meter ประเภทนี้ได้อย่างถูกต้อง

Oval gear flow meter คืออะไร ?

Oval gear flow meter คืออุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของเหลวชนิดหนึ่ง ทำงานโดยใช้หลักการของฟันเฟืองกลมสองตัวที่เชื่อมต่อกัน โดยฟันเฟืองทั้งสองจะหมุนด้วยความเร็วที่สัมพันธ์กัน ความเร็วในการหมุนของฟันเฟืองจะแปรผันตามอัตราการไหลของของเหลว

oval gear flow meter
ภาพที่ 1 : Oval gear flow meter รุ่น LZ Series ยี่ห้อ WELL

หลักการทำงานของ Oval gear flow meter

oval gear flow meter-working-principle

Oval gear flow meter ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ได้แก่

  • ฟันเฟืองกลมสองตัว
  • เซ็นเซอร์ตรวจจับ

ฟันเฟืองทั้งสองจะหมุนด้วยความเร็วที่สัมพันธ์กัน โดยความเร็วในการหมุนของฟันเฟืองจะแปรผันตามอัตราการไหลของของเหลว เซ็นเซอร์ตรวจจับจะตรวจจับความเร็วในการหมุนของฟันเฟือง และแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า จากนั้นสัญญาณไฟฟ้าจะถูกส่งไปยังตัวแสดงผลหรือเครื่องบันทึกข้อมูล

ดูวิดีโอสาธิตการทำงาน

ข้อดี

Oval gear flow meter มีข้อดีหลายประการ ได้แก่

  • มีความแม่นยำสูง
  • ทนทานต่อการใช้งาน
  • ทำงานได้หลากหลายสภาวะ
  • บำรุงรักษาง่าย

การใช้งาน

Oval gear flow meter นิยมใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเลียม อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม อุตสาหกรรมกระดาษและเยื่อกระดาษ เป็นต้น

ตัวอย่างการใช้งาน

ตัวอย่างการใช้งาน Oval gear flow meter เช่น

  • วัดอัตราการไหลของน้ำมันดิบในท่อส่งน้ำมัน
  • วัดอัตราการไหลของสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม
  • วัดอัตราการไหลของน้ำในระบบน้ำประปา
  • วัดอัตราการไหลของอาหารและเครื่องดื่มในกระบวนการผลิต

จำหน่าย Oval gear flow meter

สรุป

Oval gear flow meter เป็นอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีความแม่นยำสูง ทนทานต่อการใช้งาน และใช้งานได้หลากหลายสภาวะ จึงเป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหลากหลายอุตสาหกรรม