หากคุณกำลังมองหาอุปกรณ์วัดอัตราการไหลของของเหลวสำหรับใช้ในโรงงานหรือกระบวนการผลิต คุณอาจได้ยินคำว่า “Conductivity” หรือค่าการนำไฟฟ้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องพิจารณาก่อนเลือกใช้ Magnetic Flowmeter หรือมาตรวัดอัตราการไหลแบบแม่เหล็กไฟฟ้า

Conductivity คืออะไร?

Conductivity หมายถึงความสามารถในการนำกระแสไฟฟ้าของสารละลายหรือของเหลว มีหน่วยเป็น ไมโครซีเมนส์/เซนติเมตร (μS/cm) ยิ่งของเหลวมีค่า Conductivity สูง แสดงว่ามีไอออนและประจุบวกลบละลายอยู่มาก สามารถนำกระแสไฟฟ้าได้ดี

conductivity-ค่าคอนดัก-ของน้ำ
ภาพที่ 1: อธิบายค่าคอนดัก (Conductivity) ภาพจาก : www.tools.in.th

ทำไมต้องรู้ค่า Conductivity ของของเหลว?

เนื่องจาก Magnetic Flowmeter ใช้หลักการของแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่เกิดขึ้นเมื่อของเหลวที่เป็นตัวนำไฟฟ้าไหลผ่านสนามแม่เหล็ก หากของเหลวไม่สามารถนำไฟฟ้าได้หรือมีค่า Conductivity ต่ำ จะไม่สามารถวัดอัตราการไหลได้อย่างถูกต้อง

ค่า Conductivity ที่เหมาะสมกับ Flowmeter magnetic

conductivity-magnetic-flowmeter
ภาพที่ 2 : ค่าคอนดักที่เหมาะสมสำหรับ Magnetic flowmeter

โดยทั่วไปของเหลวที่มีค่า Conductivity มากกว่า 5 μS/cm จะสามารถวัดด้วย Flowmeter magnetic ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัวอย่างของเหลวที่เหมาะสม ได้แก่

  • น้ำประปา น้ำบาดาล (5-100 μS/cm)
  • น้ำทะเล (>40,000 μS/cm)
  • น้ำเสีย สารละลายอุตสาหกรรม
  • นม น้ำผลไม้
  • สารละลายเคมี กรด-เบส
  • น้ำมันหล่อลื่นบางชนิด

หากของเหลวมีค่า Conductivity ต่ำมากๆ เช่น น้ำกลั่น (0.5-3 μS/cm) อาจต้องเติมสารละลายอิเล็กโทรไลต์ เพื่อเพิ่มค่า Conductivity หรือเลือกใช้อุปกรณ์วัดอัตราการไหลชนิดอื่น เช่น เทอร์ไบน์ อัลตราโซนิก เป็นต้น

สรุป

ดังนั้น ก่อนเลือกใช้ Magnetic Flowmeter จึงจำเป็นต้องทราบค่า Conductivity ของของเหลวที่ต้องการวัดก่อน เพื่อการเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสม และได้ผลการวัดอัตราการไหลที่แม่นยำที่สุด

1 thoughts on “Conductivity คืออะไร ? ก่อนใช้ Magnetic Flowmeter ต้องรู้

  1. Pingback: Flowmeter Magnetic คืออะไร ? หลักการทำงานและข้อดีข้อเสีย

Comments are closed.