Ultrasonic Flowmeter หรือ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกเป็นอุปกรณ์ที่ไม่รบกวนซึ่งใช้คลื่นเสียงในการวัดอัตราการไหลของของเหลว มีความแม่นยำ เชื่อถือได้ และอเนกประสงค์ ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย บทความนี้เราได้สรุปเกี่ยวกับวิธีการทำงานของ Ultrasonic Flow meter หลักการทำงานและวิธีการเลือกเครื่องวัดการไหลที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

Ultrasonic Flowmeter คืออะไร ?

ultrasonic-flowmeter
ภาพที่ 1 เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Ultrasonic flow meter

Ultrasonic Flowmeter คือ  เครื่องวัดอัตราการไหลประเภทหนึ่งที่ใช้คลื่นเสียงอัลตราโซนิก (Ultrasonic) เพื่อวัดอัตราการไหลของของเหลว การใช้ Flow meter ประเภทนี้ไม่รบกวนการไหลของของไหล ซึ่งหมายความว่าไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับของเหลวที่กำลังวัด ทำให้เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย รวมถึง

 • การบำบัดน้ำและน้ำเสีย
 • การผลิตน้ำมันและก๊าซ
 • การแปรรูปทางเคมี
 • การแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม
 • การผลิตยา
 • ระบบปรับอากาศ

หลักการทำงานของ Ultrasonic Flowmeter

Ultrasonic Flowmeter ทำงานโดยการปล่อยคลื่นเสียงเข้าไปในของเหลวที่กำลังวัด จากนั้นจึงวัดการเปลี่ยนความถี่ของคลื่นเสียงที่สะท้อน การเปลี่ยนความถี่เป็นสัดส่วนกับความเร็วของของไหล ซึ่งช่วยให้เครื่องวัดการไหลสามารถคำนวณอัตราการไหลได้

โดย Flowemter แบบอัลตราโซนิคสองประเภทหลัก ได้แก่ Transit-time flowmeters และ Doppler flowmeters

Transit-time flowmeters

จะวัดเวลาที่คลื่นเสียงเดินทางจากทรานสดิวเซอร์เครื่องหนึ่งไปยังอีกเครื่องหนึ่ง ความแตกต่างของเวลาในการเดินทางระหว่างทรานสดิวเซอร์ต้นน้ำและปลายน้ำนั้นแปรผันตามความเร็วของของไหล โดยแสดงผลออกมาเป็นค่า POS, NEG และ NET

อ่านเพิ่มเติม : POS, NEG และ NET ที่แสดงใน Ultrasonic flow meter คืออะไร ?

Transit Time ultrasonic Flowmeter
ภาพที่ 2.1 Transit Time Flowmeter Principle

Doppler flowmeters

จะวัดการเปลี่ยนแปลงความถี่ของคลื่นเสียงที่สะท้อนจากอนุภาคหรือฟองอากาศในของเหลว การเปลี่ยนความถี่จะเป็นสัดส่วนกับความเร็วของอนุภาคหรือฟองอากาศ ซึ่งจะแปรผันตามความเร็วของของไหล เหมาะสำหรับวัดของไหลที่มีฟองหรือตะกอน ซึ่งทำให้ไม่อาจวัดแบบ Transit-time ได้

doppler ultrasonic flowmeter
ภาพที่ 2.2 Doppler ultrasonic flowmeter

ข้อดีของ Ultrasonic Flowmeter

เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตร้าโซนิคมีข้อดีมากกว่าเครื่องวัดอัตราการไหลประเภทอื่นๆ หลายประการ ได้แก่

 • ไม่รบกวนของไหลในระบบ:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกไม่จำเป็นต้องสัมผัสกับของเหลวที่กำลังวัด ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการปนเปื้อนและการรั่วไหล
 • แม่นยำและเชื่อถือได้:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีความแม่นยำและเชื่อถือได้สูง แม้ภายใต้สภาวะที่ท้าทาย เช่น อุณหภูมิและความดันสูง
 • อเนกประสงค์:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกสามารถใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวได้หลากหลาย รวมถึงน้ำ น้ำมัน ก๊าซ สารเคมี และผลิตภัณฑ์อาหาร
 • การบำรุงรักษาต่ำ:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกต้องการการบำรุงรักษาเพียงเล็กน้อย จึงเป็นโซลูชันที่คุ้มค่า

วิธีการเลือกให้เหมาะสม

เมื่อเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ได้แก่:

 • ประเภทของของเหลวที่กำลังวัด:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกไม่เหมาะสำหรับการวัดของเหลวทุกประเภท ตัวอย่างเช่น ไม่สามารถใช้วัดของเหลวที่มีปริมาณของแข็งสูงหรือของเหลวที่มีความหนืดสูงได้
 • ช่วงอัตราการไหล:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีช่วงอัตราการไหลที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีช่วงอัตราการไหลที่ครอบคลุมอัตราการไหลที่คาดหวังของของไหลที่กำลังวัด
 • เส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ:มีเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกสำหรับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อที่หลากหลาย สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโฟลว์มิเตอร์ที่เข้ากันได้กับเส้นผ่านศูนย์กลางท่อในการใช้งาน
 • ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีระดับความแม่นยำที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโฟลว์มิเตอร์ที่มีระดับความแม่นยำที่ตรงกับความต้องการของการใช้งาน
 • งบประมาณ:เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิกมีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องวัดอัตราการไหล ช่วงอัตราการไหล อัตราความแม่นยำ และเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งงบประมาณก่อนเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิก

บทสรุป

Ultrasonic Flowmeter เป็นอุปกรณ์ที่แม่นยำ เชื่อถือได้ และใช้งานได้หลากหลาย ซึ่งสามารถใช้เพื่อวัดอัตราการไหลของของเหลวหลายประเภทในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการทำความเข้าใจวิธีการทำงานของ Flow meter แบบอัลตราโซนิกและวิธีการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ คุณจะมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการวัดอัตราการไหลที่แม่นยำและเชื่อถือได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ขอบคุณเนื้อหาจาก : www.elprocus.com

3 thoughts on “Ultrasonic Flowmeter | เครื่องวัดอัตราการไหลแบบอัลตราโซนิค

 1. Pingback: ความเข้ากันได้ของวัสดุ Flow meter และของไหลในระบบ

 2. Pingback: รูปแบบการติดตั้ง Flow meter ที่นิยมใช้กันมากที่สุด

 3. Pingback: POS, NEG, และ NET ที่แสดงใน Ultrasonic flow meter คืออะไร ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *