เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ หรือ Water Flowmeter เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำในการใช้งานที่หลากหลาย เรียนรู้เกี่ยวกับ Flow meter ประเภทต่างๆ วิธีการทำงาน และวิธีการเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่เหมาะกับความต้องการของคุณ

Water Flowmeter เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำโดยเฉพาะ

Water Flowmeter ใช้ในการวัดอัตราการไหลของน้ำผ่านท่อหรือช่องทาง นำไปใช้งานได้หลากหลาย ได้แก่

  • การบำบัดน้ำและน้ำเสีย
  • ชลประทาน
  • กระบวนการทางอุตสาหกรรม
  • อาคารพาณิชย์และที่อยู่อาศัย

Water Flow meter มีความสำคัญในการรับรองว่ามีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพ และระบบบำบัดน้ำทำงานอย่างถูกต้อง

การบำบัดน้ำเสีย
ภาพจาก mcenergy.co.th

ประเภท Water Flowmeter

เครื่องวัดการไหลของน้ำมีสองประเภทหลัก: เครื่องวัดการไหลแบบเชิงบวกและเครื่องวัดการไหลแบบความเร็ว

  • Positive displacement flowmeters: จะวัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านโดยการดักจับและปล่อยน้ำตามปริมาตรที่ทราบ ตัวอย่างของ Positive displacement flowmeters ได้แก่ Oval gear flowmeter
  • Velocity flowmeters: วัดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อหรือช่องทาง ตัวอย่างของเครื่องวัดอัตราการไหลความเร็ว ได้แก่ Electromagnetic Flowmeter, Rotameter, Turbine, Variable Area และ Ultrasonic Flowmeter
water-flowmeter-manufacture-flowmeter-น้ำ-ลม
Variable Area Flowmeter สำหรับวัดน้ำ

การทำงานของ Water Flowmeter

วิธีการทำงานของเครื่องวัดการไหลของน้ำโดยเฉพาะนั้นขึ้นอยู่กับประเภทของ Flowmeter อย่างไรก็ตาม เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำทั้งหมดจะวัดอัตราการไหลของน้ำโดยการวัดคุณสมบัติบางอย่างของน้ำ เช่น ปริมาตรหรือความเร็ว

ตัวอย่างเช่น โฟลว์มิเตอร์แบบ Positive displacement flowmeters จะวัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่านโดยการดักจับและปล่อยน้ำตามปริมาตรที่ทราบ เครื่องวัดอัตราการไหลแบบ Electromagnetic จะวัดความเร็วของน้ำที่ไหลผ่านท่อโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เกิดจากสนามแม่เหล็ก

วิธีการเลือก Water Flowmeter

เมื่อเลือก Water flowmeter สิ่งสำคัญคือต้องคำนึงถึงปัจจัยต่อไปนี้ครับ

  • ประเภทของน้ำที่จะวัด:เครื่องวัดอัตราการไหลบางรุ่นได้รับการออกแบบมาเพื่อวัดน้ำสะอาดเท่านั้น ในขณะที่เครื่องวัดอื่นๆ สามารถวัดน้ำที่มีสารแขวนลอยหรือสารปนเปื้อนอื่นๆ ได้
  • ช่วงอัตราการไหล:เครื่องวัดการไหลมีช่วงอัตราการไหลที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่มีช่วงอัตราการไหลที่ครอบคลุมอัตราการไหลของน้ำที่คาดหวัง
  • ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ:เครื่องวัดอัตราการไหลมีระดับความแม่นยำที่แตกต่างกัน สิ่งสำคัญคือต้องเลือกโฟลว์มิเตอร์ที่มีระดับความแม่นยำที่ตรงกับความต้องการของการใช้งาน
  • งบประมาณ:เครื่องวัดอัตราการไหลมีราคาขึ้นอยู่กับประเภทของเครื่องวัดอัตราการไหล ช่วงอัตราการไหล และข้อกำหนดด้านความแม่นยำ สิ่งสำคัญคือต้องตั้งงบประมาณก่อนเลือกเครื่องวัดการไหล

บทสรุป

Water Flowmeter เป็นเครื่องมือสำคัญในการวัดและตรวจสอบอัตราการไหลของน้ำในการใช้งานที่หลากหลาย ด้วยการทำความเข้าใจเครื่องวัดอัตราการไหลประเภทต่างๆ วิธีการทำงาน และวิธีการเลือกประเภท Flow meter ที่เหมาะสมกับความต้องการของคุณ คุณสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับการวัดอัตราการไหลที่แม่นยำและเชื่อถือได้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ภาพจาก : wellflowmeter.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *