หลายคนสับสนระหว่าง Flowmeter Variable Area กับ Rotameter บางคนก็บอกว่าเหมือนบางคนก็บอกว่าต่างกัน ในบทความนี้ โฟลมิเตอร์.com จะพาผู้อ่านไปรู้จัก Flow meter ประเภทนี้ โดยอธิบายความหมาย หลักการทำงาน พร้อมข้อดีและข้อเสียของ Flowmeter Variable Area หากคุณอ่านจนจบเรารับประกันว่าจะเข้าใจเกี่ยวกับมาตรวัดการไหลประเภทนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนครับ

Flowmeter Variable Area คืออะไร ?

Flowmeter variable area
ภาพที่ 1 : Flowmeter variable area รุ่น LZ Series ยี่ห้อ WELL
Flowmeter variable area คือ เครื่องวัดอัตราการไหลชนิดหนึ่งที่ใช้วัดอัตราการไหลของของไหลภายในระบบมีหลักการทำงานเหมือนกับ Rotameter ประกอบด้วยท่อเรียวที่ของไหลไหลผ่านในแนวตั้ง ภายในท่อนี้มีทุ่นที่ตอบสนองต่อการไหลของของไหล แต่จะมีส่วนของจอแสดงผลที่แสดงตัวเลขอัตราการไหลและหน่วยวัดโดยมีตัวชี้(Pointer) ที่เชื่อมต่อกับลูกลอยภายในเคลื่อนที่ตามการไหลที่เกิดขึ้น

การทำงานของ Flowmeter variable area

การทำงานของ Flowmeter variable area
ภาพที่ 2 : โครงสร้างและการทำงานของ Flowmeter variable area
Flowmeter variable area มีหลักการทำงานไม่ซับซ้อน โดยเมื่อของไหลเคลื่อนผ่านท่อ มันจะออกแรงขึ้นบนทุ่น แรงนี้จะถ่วงดุลแรงโน้มถ่วงที่กระทำต่อทุ่นลอย จุดสมดุลที่ลูกลอยคงตัวแสดงถึงอัตราการไหลของของไหล โดยทั่วไปความสูงของลูกลอยภายในท่อจะถูกวัดเทียบกับสเกลที่สอบเทียบแล้ว ช่วยให้ผู้ใช้สามารถกำหนดอัตราการไหลได้โดยตรง
หลักการของ Variable Area มีรากฐานมาจากฟิสิกส์ของการลอยตัวและไดนามิกของของไหล ความเร็วของของไหลจะเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านท่อเรียว ซึ่งส่งผลให้ความดันที่ด้านล่างของลูกลอยสูงขึ้นเมื่อเทียบกับด้านบน ความแตกต่างของแรงดันนี้ช่วยยกลูกลอย สร้างตำแหน่งสมดุลที่สอดคล้องกับอัตราการไหลของของไหล

วิดีโอการทำงาน

วิธีการเลือกใช้ Variable Area Flow meter

ในการเลือก variable area flowmeter นั้น จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • ช่วงการวัด (Flow range) คือ ปริมาณอัตราการไหลต่ำสุดและสูงสุดที่เครื่องมือวัดสามารถวัดได้ จำเป็นต้องเลือกให้ครอบคลุมช่วงอัตราการไหลที่ต้องการวัด
 • ความแม่นยำ (Accuracy) หมายถึง ความสามารถในการวัดอัตราการไหลได้อย่างถูกต้อง จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากต้องการความแม่นยำสูง จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือวัดที่มีความละเอียดสูง
 • ความทนทาน (Durability) หมายถึง ความสามารถในการทนต่อสภาพแวดล้อมและแรงดันของของไหลที่ไหลผ่าน จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งาน หากต้องใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือวัดที่มีวัสดุและโครงสร้างที่ทนทาน
 • ราคา (Cost) จำเป็นต้องเลือกให้เหมาะสมกับงบประมาณ

นอกจากนี้ จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นๆ เพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งาน เช่น

 • ชนิดของของไหล (Fluid type) จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือวัดที่เหมาะสำหรับชนิดของไหลที่ต้องการวัด เช่น ของไหลที่มีความหนืดสูง จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือวัดที่มีโครงสร้างที่เหมาะสม
 • อุณหภูมิของของไหล (Fluid temperature) จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือวัดที่ทนต่ออุณหภูมิของของไหลที่ไหลผ่าน
 • ความดันของของไหล (Fluid pressure) จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือวัดที่ทนต่อความดันของของไหลที่ไหลผ่าน
 • ความสะอาดของของไหล (Fluid cleanliness) จำเป็นต้องเลือกเครื่องมือวัดที่ป้องกันการอุดตันจากของไหลที่ไม่สะอาด

ตัวอย่างวิธีการเลือก variable area flowmeter ในกรณีทั่วไป

 • ช่วงการวัด: ของไหลที่ไหลผ่านท่อมีอัตราการไหลตั้งแต่ 10 ถึง 100 ลิตรต่อนาที จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่มีช่วงการวัดตั้งแต่ 10 ถึง 100 ลิตรต่อนาที
 • ความแม่นยำ: ต้องการความแม่นยำสูง จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่มีความละเอียดสูง เช่น 0.1 ลิตรต่อนาที
 • ความทนทาน: ใช้งานในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น อุณหภูมิสูงและความดันสูง จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่มีวัสดุและโครงสร้างที่ทนทาน
 • ราคา: งบประมาณจำกัด จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่มีราคาไม่สูงมาก

ตัวอย่างวิธีการเลือก variable area flowmeter ในกรณีเฉพาะ

 • ชนิดของของไหล: ของไหลที่ต้องการวัดมีความหนืดสูง จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่มีโครงสร้างที่เหมาะสม เช่น โครงสร้างแบบกรวย
 • อุณหภูมิของของไหล: ของไหลที่ต้องการวัดมีอุณหภูมิสูง จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่ทนต่ออุณหภูมิสูง
 • ความดันของของไหล: ของไหลที่ต้องการวัดมีความดันสูง จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่ทนต่อความดันสูง
 • ความสะอาดของของไหล: ของไหลที่ต้องการวัดไม่สะอาด จำเป็นต้องเลือก variable area flowmeter ที่ป้องกันการอุดตัน

Flowmeter variable area ที่มีจำหน่าย

ดู Variable Area ทั้งหมด

สรุป

Flowmeter variable area เป็นที่นิยมสำหรับผู้ใช้งานเพราะการออกแบบที่ไม่ซับซ้อน ใช้งานง่าย และการแสดงอัตราการไหลด้วยภาพโดยมีตัวชี้(Pointer) Flow meter ประเภทนี้ พบการใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น การแปรรูปทางเคมี เภสัชกรรม การบำบัดน้ำ และอื่นๆ ซึ่งจำเป็นต้องมีการวัดการไหลที่ตรงไปตรงมาและเชื่อถือได้ครับ