Glass Rotameter DK800 Flow meter แก้ว

DK800S/F เป็น Flow meter ใช้สำหรับวัดการไหลเล็กๆ ที่มีรูปร่างสวยงาม น้ำหนักเบา ติดตั้งและซ่อมแซมได้ง่าย สามารถเปลี่ยนท่อเรียวและลูกลอยได้โดยไม่ต้องแยกเครื่องจักรทั้งหมดออกเป็นชิ้น ๆ ระดับการไหลมีความชัดเจนและเฉียบพลัน ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในแผนกเคมี ปิโตรเลียม การแพทย์ อาหาร การคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สำหรับการวัดของเหลวที่ไม่เป็นจังหวะในเฟสเดียว (ของเหลวหรือก๊าซ)

Categories: ,