วิธีเลือก Flow meter ที่ครอบคลุมช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้นั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ Flow meter ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ โดยวิธีการเลือกนั้นไม่ซับซ้อนหากคุณทราบข้อมูลเกี่ยวกับการไหลในระบบของคุณ ไม่ว่าจะเป็น ช่วงการไหล(Flow range) ชนิดของไหล(Medium) ขนาดท่อ(Tube size) แรงดัน(Pressure) ความแม่นยำ(Accuracy) และราคา(Price) ที่ตรงกับงบประมาณคุณวางไว้ในการจัดหาเครื่องวัดอัตราการไหล โดยบทความนี้จะเป็นแนวทางง่าย ๆ ในการเลือก Flow meter ที่ตรงกับความต้องการครับ

ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการเลือก Flow meter

ในการเลือก flow meter นั้น จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้

ปัจจัยการเลือก flow meter-เครื่องวัดอัตราการไหล

 • ช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้(Flow Range) : ปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการเลือก Flow meter คือช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้ โดยทั่วไป flow meter จะมีช่วงการไหลที่ระบุไว้อย่างชัดเจน เช่น 0-100 ลิตรต่อนาที หรือ 0-100 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

 • ชนิดของของเหลว(​Medium) : ประเภทของของเหลวที่ไหลผ่าน Flow meter ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา Flow meter บางชนิดอาจไม่เหมาะสำหรับของเหลวบางประเภท เช่น ของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน หรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง

 • ขนาดของท่อ(Tube) : ขนาดของท่อที่ Flow meter จะติดตั้งก็มีความสำคัญเช่นกัน Flow meter บางชนิดอาจไม่เหมาะสำหรับท่อที่มีขนาดใหญ่หรือเล็กเกินไป

 • ความดันของของเหลว(Pressure) : ความดันของของเหลวที่ไหลผ่าน Flow meter ก็เป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา Flow meter บางชนิดอาจไม่เหมาะสำหรับของเหลวที่มีความดันสูง

 • ความแม่นยำ(Accuracy) : ความแม่นยำของ Flow meter ก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณา Flow meter บางชนิดมีความแม่นยำสูงกว่า Flow meter ชนิดอื่นๆ รวมถึงความละเอียดในการวัดค่า ยกตัวอย่าง Rotameter อาจจะไม่สามารถอ่านค่าได้แม่นยำเท่า Variable area

 • ราคา(Price) : ราคาก็เป็นปัจจัยที่ต้องพิจารณาเช่นกัน Flow meter มีราคาแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท คุณสมบัติ และผู้ผลิต โปรดสอบถามข้อมูลรวมถึงการรับประกันอย่างละเอียด

วิธีการเลือก Flow meter ที่ครอบคลุมช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้

วิธีการเลือก Flow meter ที่ครอบคลุมช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้นั้น แนะนำให้เลือก Flow meter ที่มีช่วงการไหลสูงกว่าช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย ตัวอย่างเช่น หากช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้คือ 0-100 ลิตรต่อนาที ควรเลือก flow meter ที่มีช่วงการไหลตั้งแต่ 0-150 ลิตรต่อนาทีขึ้นไป เพื่อให้ flow meter สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำแม้ในช่วงที่อัตราการไหลสูงกว่าปกติ

นอกจากนี้ แนะนำให้เลือก Flow meter จากผู้ผลิตที่มีชื่อเสียงและเชื่อถือได้ เพื่อให้มั่นใจว่า flow meter มีคุณภาพและใช้งานได้ยาวนาน

ตัวอย่างการเลือก Flow meter

สมมติว่าเรามีท่อน้ำที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2 นิ้ว และต้องการวัดอัตราการไหลของน้ำที่ไหลผ่านท่อดังกล่าว โดยคาดว่าอัตราการไหลของน้ำจะอยู่ที่ 20-80 ลิตรต่อนาที เราสามารถเลือกใช้ Flow meter ประเภทต่อไปนี้ได้

 • Flow meter แบบปริมาตร : Flow meter แบบปริมาตรจะวัดอัตราการไหลของน้ำโดยอาศัยหลักการวัดปริมาตรของน้ำที่ไหลผ่าน flow meter เช่น Flow meter แบบ Turbine หรือ Flow meter แบบ vortex

 • Flow meter แบบมวล : Flow meter แบบมวลจะวัดอัตราการไหลของน้ำโดยอาศัยหลักการวัดมวลของน้ำที่ไหลผ่าน flow meter เช่น Flow meter แบบ Coriolis หรือ Flow meter แบบ Thermal mass

 • Flow meter แบบความดัน : Flow meter แบบความดันจะวัดอัตราการไหลของน้ำโดยอาศัยหลักการวัดความดันของน้ำที่ไหลผ่าน flow meter เช่น Flow meter แบบ differential pressure

สำหรับกรณีนี้ เราสามารถเลือกใช้ Flow meter แบบปริมาตรหรือ Flow meter แบบมวลก็ได้ เนื่องจาก flow meter ทั้งสองประเภทสามารถวัดอัตราการไหลของน้ำได้ในช่วง 20-80 ลิตรต่อนาที โดยแนะนำให้เลือก Flow meter ที่มีช่วงการไหลสูงกว่าช่วงการไหลที่คาดการณ์ไว้เล็กน้อย เช่น Flow meter แบบ turbine ที่มีช่วงการไหลตั้งแต่ 0-100 ลิตรต่อนาที หรือ Flow meter แบบ Coriolis ที่มีช่วงการไหลตั้งแต่ 0-200 ลิตรต่อนาที

คำแนะนำเพิ่มเติมในการเลือก flow meter

 • หากต้องการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือของเหลวที่มีอุณหภูมิสูง ควรเลือก Flow meter ที่ทนทานต่อสภาพแวดล้อมดังกล่าว

 • หากต้องการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีความหนืดสูง ควรเลือก Flowmeter ที่ออกแบบมาสำหรับของเหลวที่มีความหนืดสูง

 • หากต้องการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีความดันสูง ควรเลือกเครื่องวัดอัตราการไหลที่ทนทานต่อความดันสูง

 • หากต้องการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีอัตราการไหลสูง ควรเลือกเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับอัตราการไหลสูง

 • หากต้องการวัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีอัตราการไหลต่ำ ควรเลือกโฟล์วมิเตอร์ที่ออกแบบมาสำหรับอัตราการไหลต่ำ

สรุป

การเลือก Flow meter ที่ถูกต้องและเหมาะสมกับการใช้งานนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้ Flow meter ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำ หากคุณมองหาผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องวัดอัตราการไหล ตัวแทนจำหน่ายของเราสามารถให้คำแนะนำกับคุณได้ หวังว่าบทความนี้จะเป็นแนวทางให้กับทุกท่านที่กำลังมองหา Flow meter สำหรับใช้งานครับ

1 thoughts on “วิธีเลือก Flow meter ที่ครอบคลุมช่วงการไหล(Flow Range)

 1. Pingback: เลือก Flow Meter น้ำให้เหมาะสมกับงานของคุณ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *