ทำความรู้จักหน่วยวัดอัตราการไหล LPM หรือลิตรต่อนาที หน่วยวัดที่นิยมใช้งานมากที่สุดในการวัดอัตราการไหล เริ่มตั้งแต่ LPM คืออะไร การใช้งาน การแปลงเป็นหน่วยอื่น ข้อดี และสาเหตุที่ผู้คนนิยมใช้หน่วยวัดชนิดนี้

LPM คืออะไร?

lpm-liter-per-minute

LPM ย่อมาจาก Liter per Minute หรือ ลิตรต่อนาที เป็นหน่วยวัดอัตราการไหลที่ใช้กันทั่วไป หมายถึง ปริมาตรของของไหล (ของเหลวหรือแก๊ส) ที่ไหลผ่านจุดหนึ่งในหนึ่งนาที โดยในการใช้งานอาจเขียนย่อโดยใช้ LPM หรือ L/m ซึ่งมีความหมายเดียวกัน

แม้หน่วย LPM จะไม่ถูกจัดเป็นหน่วย SI (International System of Units) แต่ด้วยความสะดวกและได้รับการยอมรับในบางงานและสถานการณ์ ผู้ใช้งานจึงนิยมนำหน่วย LPM มาใช้ในการวัดอัตราการไหล

ตัวอย่างการใช้งาน LPM:

 • เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำในปั๊มน้ำ
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของอากาศในระบบปรับอากาศ
 • เครื่องวัดอัตราการไหลของแก๊สในถังแก๊ส

การแปลงหน่วย LPM:

 • 1 LPM = 60 มิลลิลิตรต่อวินาที (mL/s)
 • 1 LPM = 0.06 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m³/h)
 • 1 LPM = 35.3147 ฟุตลูกบาศก์ต่อชั่วโมง (ft³/h)

แปลงหน่วย LPM เป็นหน่วยวัดอัตราการไหลอื่นๆ ได้ที่ : unitconverters.net

ข้อดีของการใช้ LPM

 • มีความละเอียด
 • สะดวกในการคำนวณ
 • ใช้กันทั่วไปในหลายอุตสาหกรรม

สาเหตุที่เลือกใช้หน่วย LPM

หน่วย LPM มักถูกใช้ในกรณีที่ต้องการความละเอียดหรือแม่นยำสูง เนื่องจากเป็นหน่วยเล็กกว่า LPH ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจนกว่า จึงนิยมใช้ในงานวิจัย การทดสอบ และการตรวจวัดที่ต้องการความแม่นยำสูง อย่างไรก็ตาม LPH ยังคงเป็นหน่วยที่ได้รับความนิยมสูงสุดสำหรับการวัดอัตราการไหลของเหลวในภาพรวม เนื่องจากความคุ้นเคยและการยอมรับในระดับสากล

สรุป

โดยสรุปแล้ว LPM เป็นหน่วยวัดอัตราการไหลที่วัดความเร็วในหนึ่งนาที มีความละเอียดเหมาะสำหรับใช้ในการทดสอบ การเลือกใช้หน่วย LPM หรือ LPH ขึ้นอยู่กับลักษณะงาน ความต้องการความแม่นยำ และมาตรฐานการทำงานในแต่ละองค์กรและอุตสาหกรรม การใช้อย่างเหมาะสมจะช่วยให้การวัดและควบคุมกระบวนการมีประสิทธิภาพสูงสุด

2 thoughts on “LPM (Liter per minute) หน่วยวัดอัตราการไหลลิตรต่อนาที

 1. Pingback: หน่วยวัดอัตราการไหล GPM (Gallons per Minute)

 2. Pingback: หน่วย SI (SI UNIT) คืออะไร ? - โฟลมิเตอร์.com

Comments are closed.