หากคุณอยู่ในวงการอุตสาหกรรม แน่นอนว่าต้องเคยได้เห็นหน่วย m3/h ในการวัดอัตราการไหลกันมาบ้าง ซึ่งหน่วยนี้นิยมนำมาใช้งานด้วยการอ่านค่าที่ง่ายและสามารถแปลงเป็นหน่วยอื่นๆ ได้ไม่ยาก ในบทความนี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับหน่วย m³/h ในทุกหัวข้อที่จำเป็นต้องทราบครับ

m3/h คืออะไร ?

หน่วย m³/h ย่อมาจาก “ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง” เป็นหน่วยวัดอัตราการไหลของปริมาตร หมายถึง ปริมาณของของไหลที่ไหลผ่านจุดหนึ่งในหน่วยเวลา 1 ชั่วโมง

ตัวอย่าง:

 • น้ำไหลผ่านท่อด้วยอัตรา 10 m³/h หมายความว่า มีน้ำ 10 ลูกบาศก์เมตร ไหลผ่านท่อใน 1 ชั่วโมง
 • อากาศไหลผ่านท่อด้วยอัตรา 20 m³/h หมายความว่า มีอากาศ 20 ลูกบาศก์เมตร ไหลผ่านท่อใน 1 ชั่วโมง

*หน่วย m³/h ไม่ได้เป็นหน่วย SI หน่วย SI ของอัตราการไหลของปริมาตรคือ ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (m³/s)

การแปลงหน่วย m³/h เป็น m³/s:

1 m³/h = 1/3600 m³/s

ตัวอย่าง:

 • น้ำไหลผ่านท่อด้วยอัตรา 10 m³/h ต้องการแปลงเป็น m³/s
m³/s = 10 m³/h * (1/3600)
m³/s = 0.002778 m³/s

การแปลงหน่วย m3/h เป็นหน่วยอัตราการไหลอื่น

ความสัมพันธ์กับหน่วยอื่นๆ

หน่วย m³/h สามารถแปลงเป็นหน่วยวัดอัตราการไหลอื่นๆ ได้ดังนี้

 • m³/s: 1 m³/h = 1/3600 m³/s
 • L/s: 1 m³/h = 1000 L/s
 • LPM: 1 m³/h = 60 LPM
 • GPM: 1 m³/h = 264.172 GPM
 • ft³/s: 1 m³/h = 35.3147 ft³/s

สูตรการแปลงหน่วย

 • แปลง m³/h เป็น m³/s: m³/s = m³/h * (1/3600)
 • แปลง m³/h เป็น L/s: L/s = m³/h * 1000
 • แปลง m³/h เป็น LPM: LPM = m³/h * 60
 • แปลง m³/h เป็น GPM: GPM = m³/h * 264.172
 • แปลง m³/h เป็น ft³/s: ft³/s = m³/h * 35.3147

ตัวอย่างการแปลงหน่วย

 • น้ำไหลผ่านท่อด้วยอัตรา 10 m³/h ต้องการแปลงเป็น L/s
L/s = 10 m³/h * 1000
L/s = 10000 L/s

แปลงหน่วยผ่านเว็บไซต์

อีกทางเลือกสำหรับผู้ที่ต้องการความรวดเร็ว คุณสามารถแปลงหน่วยผ่านเว็บไซต์ www.unitconverters.net

แปลงหน่วย si-unit converter