การเลือกวัสดุสำหรับ flow meter ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น จำเป็นต้องพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเภทของของไหล ความแม่นยำ ช่วงการไหล ความดัน อุณหภูมิ สภาพแวดล้อมในการทำงาน และงบประมาณที่มีไว้สำหรับซื้อ flow meter

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกวัสดุสำหรับ flow meter คือความเข้ากันได้ของวัสดุกับของไหลที่จะนำมาวัด เนื่องจากวัสดุบางชนิดอาจไม่ทนทานต่อสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของของไหลบางประเภท ส่งผลให้ flow meter เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้

 วัสดุ-พลาสติก

ความเข้ากันได้ของวัสดุ Flow meter และของไหลในระบบ

หนึ่งในปัจจัยที่สำคัญที่ต้องพิจารณาในการเลือกวัสดุสำหรับ Flow meter คือความเข้ากันได้ของวัสดุกับของไหลที่จะนำมาวัด เนื่องจากวัสดุบางชนิดอาจไม่ทนทานต่อสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของของไหลบางประเภท ส่งผลให้ flow meter เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้

โดยทั่วไปแล้ว วัสดุที่ใช้ทำ Flow meter แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

  • สแตนเลส เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เช่น กรด ด่าง อุณหภูมิสูง ความดันสูง เป็นต้น มักใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ แก๊ส น้ำมัน กรด ด่าง เป็นต้น
  • ไทเทเนียม เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมีและสภาพแวดล้อมที่รุนแรงเช่นเดียวกับสแตนเลส แต่มีน้ำหนักเบากว่า มักใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ แก๊ส น้ำมัน กรด ด่าง เป็นต้น
  • พลาสติก เป็นวัสดุที่มีน้ำหนักเบาและราคาไม่แพง มักใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ แก๊ส น้ำมันบางชนิด เป็นต้น
  • เซรามิก เป็นวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมีและอุณหภูมิสูง มักใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ แก๊ส เป็นต้น
  • สารผสม เป็นวัสดุที่เกิดจากการนำวัสดุสองชนิดขึ้นไปมาผสมกัน เช่น สแตนเลสผสมไทเทเนียม สแตนเลสผสมพลาสติก เป็นต้น มักใช้วัดอัตราการไหลของน้ำ แก๊ส น้ำมัน กรด ด่าง เป็นต้น

ตารางต่อไปนี้แสดงความเข้ากันได้ของวัสดุ Flow meter และของไหลในระบบ

วัสดุ Flow meter ของไหล ความเข้ากันได้
สแตนเลส น้ำ แก๊ส น้ำมัน กรดอ่อน ด่างอ่อน ดีมาก
ไทเทเนียม น้ำ แก๊ส น้ำมัน กรด ด่าง ดีมาก
พลาสติก น้ำ แก๊ส น้ำมันบางชนิด ใช้ได้ทั่วไป
เซรามิก น้ำ แก๊ส ดีมาก
สารผสม น้ำ แก๊ส น้ำมัน กรด ด่าง ใช้ได้ทั่วไป

ตัวอย่าง

  • Flow meter แบบ Turbine มักทำจากสแตนเลสหรือไทเทเนียม เนื่องจากทนทานต่อแรงดันและอุณหภูมิสูง
  • Flow meter แบบ Rotameter มักทำจากพลาสติก เนื่องจากมีน้ำหนักเบาและราคาถูก
  • Flow meter แบบ ultrasonic มักทำจากเซรามิก เนื่องจากทนทานต่อสารเคมี
  • Flow meter แบบ electromagnetic มักทำจากสารผสม เนื่องจากทนทานต่ออุณหภูมิสูงและสารเคมี

การเลือกวัสดุ Flow meter

การเลือกวัสดุ Flow meter ที่เหมาะสมกับการใช้งานนั้น จำเป็นต้องตรวจสอบความเข้ากันได้ระหว่างวัสดุของมาตรวัดและของไหลในระบบ เพื่อให้มั่นใจว่า Flow meter จะสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และมีอายุการใช้งานตามปกติ

จะเกิดอะไรขึ้น หากวัสดุของเครื่องวัดอัตราการไหล ไม่รองรับของไหลในระบบ

การเลือกวัสดุของ Flow meter ให้เหมาะสมกับของไหลเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากวัสดุบางชนิดอาจไม่ทนทานต่อสารเคมีหรือสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของของไหลบางประเภท ส่งผลให้ Flow meter เกิดความเสียหายและไม่สามารถใช้งานได้

ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวัดอัตราการไหลของแก๊สที่มีฤทธิ์กัดกร่อนสูง เช่น กรดหรือด่าง จำเป็นต้องเลือก Flow meter ที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่อสารเคมี เช่น สแตนเลสหรือไทเทเนียม หากเลือก Flow meter ที่ทำจากวัสดุที่ไม่ทนทานต่อสารเคมี เช่น พลาสติก จะทำให้ Flow meter เกิดการกัดกร่อนและเสียหายได้

นอกจากนี้ การเลือกวัสดุของ Flow meter ให้เหมาะสมกับของไหลยังช่วยให้ Flow meter ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำอีกด้วย ตัวอย่างเช่น หากเราต้องการวัดอัตราการไหลของน้ำที่มีอุณหภูมิสูง จำเป็นต้องเลือก Flow meter ที่ทำจากวัสดุที่ทนทานต่ออุณหภูมิสูง เช่น สแตนเลสหรือไทเทเนียม หากเลือก Flow meter ที่ทำจากวัสดุที่ไม่ทนทานต่ออุณหภูมิสูง เช่น พลาสติก จะทำให้ Flow meter ทำงานได้ไม่มีประสิทธิภาพและเกิดความคลาดเคลื่อนในการวัด

สรุป

โดยสรุปแล้ววัสดุของ Flow meter นั้นมีความสำคัญกับของไหลในระบบอย่างมีนัยสำคัญ หากผู้ใช้งานเลือกวัสดุที่ไม่เข้ากันกับของไหล อาจทำให้เครื่องมือวัดอัตราการไหลเกิดความเสียหาย หรือเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็ว โดยการพิจารณาจากปัจจัยต่างๆ ที่เราได้อธิบายและยกตัวอย่าง จะทำให้คุณสามารถเลือก Flow meter ที่เหมาะกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงด้วยครับ