อย่างที่ทราบกันว่า Flow meter เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดอัตราการไหลของของไหล แล้วแต่ละประเภทมีหลักการทำงานอย่างไร ? โดยของไหลที่ไหลผ่านท่อจะทำให้เกิดแรงดันตกคร่อม (pressure drop) ขึ้นที่บริเวณหน้าตัดของท่อ แรงดันตกคร่อมนี้จะแปรผันตามอัตราการไหลของของไหล อุปกรณ์วัดอัตราการไหลจะอาศัยแรงดันตกคร่อมนี้ในการวัดค่าอัตราการไหลของของไหล โดยในบทความนี้ เราได้รวบรวมหลักการทำงานของ Flow meter แต่ละประเภท พร้อมทั้งวิดีโอการทำงานเพื่อง่ายต่อการทำความเข้าใจ หากพร้อมไปแล้วดูพร้อม ๆ กันเลยครับ

หลักการทำงาน Flow meter แต่ละประเภท

Flow meter มีหลายประเภท แต่ละประเภทมีหลักการทำงานที่แตกต่างกัน ดังนี้

Rotameter

หลักการทำงาน-rotameter-arcrylic
ARG Series Rotameter

Rotameter เป็น Flow meter ประเภท Variable Area Flow Meter ชนิดหนึ่ง อาศัยหลักการทำงานของลูกลอย (float) ที่ลอยขึ้นลงภายในท่อทรงกรวย โดยที่ลูกลอยจะลอยขึ้นสูงเมื่ออัตราการไหลของของไหลมากขึ้น ตำแหน่งของลูกลอยจะสัมพันธ์กับอัตราการไหลของของไหล ซึ่งสามารถอ่านค่าอัตราการไหลได้จากสเกลบนตัว Flow meter

วิดีโอการทำงานของ Rotameter


Variable area flow meter

หลักการทำงาน-variable area flowmeter
LZ Series Variable area ยี่ห้อ WELL

Variable Area Flow Meter เป็น Flow meter ประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของพื้นที่หน้าตัดของท่อที่เปลี่ยนแปลงไปตามอัตราการไหลของของไหล โดยที่ของไหลที่ไหลผ่านท่อจะทำให้เกิดแรงต้านทานกับวัตถุที่อยู่ภายในท่อ วัตถุที่อยู่ภายในท่อจะเคลื่อนที่ขึ้นลงตามอัตราการไหลของของไหล ตำแหน่งของวัตถุที่อยู่ภายในท่อจะสัมพันธ์กับอัตราการไหลของของไหล ซึ่งสามารถอ่านค่าอัตราการไหลได้จากสเกลบนตัว Flow meter

วิดีโอการทำงานของ Variable area flow meter


Turbine flow meter

หลักการทำงาน-turbine flowmeter-YH model
YHDTM Series Turbine flow meter

Turbine Flow Meter เป็น Flow meter ประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของใบพัด (turbine) ที่หมุนไปตามอัตราการไหลของของไหล ความเร็วในการหมุนของใบพัดจะแปรผันตามอัตราการไหลของของไหล ความเร็วในการหมุนของใบพัดจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถอ่านค่าอัตราการไหลได้จากหน้าจอแสดงผล

วิดีโอการทำงานของ Turbine flow meter


Electromagnetic flowmeter

หลักการทำงาน-Electromagnetic Flow meter
DH-1000 Electromagnetic Flow meter

Electromagnetic Flow Meter เป็น Flow meter ประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของสนามแม่เหล็กไฟฟ้า โดยที่ของไหลที่ไหลผ่านท่อที่เป็นตัวนำไฟฟ้าจะเกิดแรงดันเหนี่ยวนำ (induced voltage) ขึ้น แรงดันเหนี่ยวนำจะแปรผันตามอัตราการไหลของของไหล แรงดันเหนี่ยวนำจะถูกแปลงเป็นสัญญาณไฟฟ้า ซึ่งสามารถอ่านค่าอัตราการไหลได้จากหน้าจอแสดงผล

วิดีโอการทำงานของ Electromagnetic flow meter

Oval gear flow meter

หลักการทำงาน-oval gear flowmeter
DH900 Series Oval Gear Flow meter

Orifice plate

หลักการทำงาน-orifice plate flowmeter
Orifice Plate Flow meter

Orifice Plate เป็น Flow meter ประเภทหนึ่งที่อาศัยหลักการทำงานของช่องแคบ (orifice) ที่ตั้งอยู่ระหว่างท่อสองท่อ ของไหลที่ไหลผ่านช่องแคบจะเกิดการสูญเสียความดัน (pressure drop) ขึ้น ความดันตกคร่อมนี้จะแปรผันตามอัตราการไหลของของไหล ความดันตกคร่อมจะถูกนำมาคำนวณหาค่าอัตราการไหลของของไหล

วิดีโอการทำงานของ Orifice plate flow meter


สาเหตุที่มี Flow meter หลายประเภท

เหตุผลที่ทำให้เกิด Flow meter รูปแบบต่าง ๆ และมีหลักการทำงานที่แตกต่างกันเนื่องจากปัจจัย ดังนี้ครับ

  • ลักษณะของของไหล ของไหลบางชนิดมีสภาพความเป็นกรดด่างสูง มีการกัดกร่อน หรือเป็นสื่อนำไฟฟ้า การเลือก Flow meter จะต้องคำนึงถึงลักษณะของของไหลเหล่านี้ด้วย
  • อัตราการไหลของของไหล อัตราการไหลของของไหลแตกต่างกันไป การเลือก Flow meter จะต้องเลือกให้เหมาะสมกับอัตราการไหลของของไหล
  • สภาพแวดล้อมในการใช้งาน สภาพแวดล้อมในการใช้งาน เช่น อุณหภูมิ ความดัน การสั่นสะเทือน ฝุ่นละออง จะต้องคำนึงถึงในการเลือก Flow meter ด้วย
  • ความแม่นยำ Flow meter บางประเภทมีความแม่นยำสูง ในขณะที่บางประเภทมีความแม่นยำต่ำ
  • ค่าใช้จ่าย Flow meter แต่ละประเภทมีราคาแตกต่างกันไป
  • ความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา Flow meter บางประเภทติดตั้งและบำรุงรักษาง่าย ในขณะที่บางประเภทติดตั้งและบำรุงรักษายาก
  • อัตราการสูญเสียแรงดัน หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อ Pressure Drop

สรุป

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *