ในปัจจุบันการวัดการไหลนั้นแพร่หลาย แต่หลายคนยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับหลักการวัดการไหลว่ามีกี่ประเภท แล้วแต่ละประเภทนั้นแตกต่างกันอย่างไร ในบทความนี้ โฟลมิเตอร์.com จะสรุปหลักการวัดการไหลประเภทต่าง ๆ เพื่อให้คุณเข้าใจและสามารถเลือกใช้งาน Flow meter แต่ละแบบได้อย่างถูกต้อง

ประเภทการวัดการไหล

ในปัจจุบันมีประเภทการวัดการไหลอยู่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับวิธีการและสิ่งที่พวกเขาวัด เป็นการยากที่จะระบุให้แน่ชัด โดยหลักการวัดการไหลดังต่อไปนี้ เป็นหลักการที่ใช้กันทั่วไป พร้อมกับหลักการทำงานของ Flow meter แต่ละประเภท

 • การวัดการไหลตามปริมาตร (Volumetric)
 • การวัดการไหลจากความเร็ว (Velocity-based)
 • การวัดการไหลจากมวล (Mass)

การวัดการไหลตามปริมาตร (Volumetric)

การวัดการไหลตามปริมาตร (Volumetric flow measurement) เป็นวิธีการวัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ โดยวัดปริมาณของไหลที่ไหลผ่านอุปกรณ์วัดในช่วงเวลาหนึ่ง

Flow meter ที่ใช้หลักการวัดการไหลตามปริมาตร

 • Positive displacement flow meter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการจับและวัดปริมาตรของไหลที่ไหลผ่านอุปกรณ์วัดในช่วงเวลาหนึ่ง เช่น Oval gear flow meter อุปกรณ์วัดชนิดนี้มีความแม่นยำสูง แต่อาจต้องได้รับการบำรุงรักษาอย่างสม่ำเสมอ
  Positive displacement flow measurement
 • Turbine flow meter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการวัดความเร็วในการหมุนของใบพัดที่มีอยู่ในอุปกรณ์วัด ความเร็วในการหมุนของใบพัดจะแปรผันตามอัตราการไหลของของเหลว Flowmeter turbine นี้มีความแม่นยำสูง และสามารถวัดอัตราการไหลได้หลากหลายช่วง
  การวัดการไหลตามความเร็ว
 • Rotameter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการวัดระดับของลูกลอยหรือดิสก์ที่ลอยอยู่ในอุปกรณ์วัด ระดับของบอลหรือดิสก์จะแปรผันตามอัตราการไหลของของเหลว Rotameter มีความแม่นยำสูง และสามารถวัดอัตราการไหลได้หลากหลายช่วง

การวัดการไหลตามความเร็ว (Velocity-based)

การวัดการไหลจากความเร็ว (Velocity-based flow measurement) เป็นวิธีการวัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ โดยวัดความเร็วของไหล ณ ขณะนั้น จากนั้นจึงคำนวณอัตราการไหลจากความเร็วที่วัดได้

Flow meter ที่ใช้หลักการวัดการไหลตามความเร็ว

 • Differential pressure flow meter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการวัดความแตกต่างของความดันระหว่างสองด้านของอุปกรณ์วัด ความแตกต่างของความดันจะแปรผันตามความเร็วของไหล อุปกรณ์วัดชนิดนี้มีความแม่นยำสูง และสามารถวัดอัตราการไหลได้หลากหลายช่วง
  การวัดการไหลของความดันแตกต่าง

 • Magnetic flow meter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำโดยสนามแม่เหล็ก แรงดันไฟฟ้าที่เหนี่ยวนำจะแปรผันตามความเร็วของไหล อุปกรณ์วัดชนิดนี้มีความแม่นยำสูง และสามารถใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีการนำไฟฟ้าได้
  magnetic flowmeter work

 • Ultrasonic flow meter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการวัดความเร็วของคลื่นเสียงที่เดินทางผ่านของเหลว ความเร็วของคลื่นเสียงจะแปรผันตามความเร็วของไหล Ultrasonic flow meter มีความแม่นยำสูง และสามารถใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีความหนืดสูงได้
  อัลตร้าโซนิค โฟลมิเตอร์

การวัดการไหลตามมวล (Mass)

การวัดการไหลตามมวล (Mass flow measurement) เป็นวิธีการวัดอัตราการไหลของของเหลวหรือก๊าซ โดยวัดมวลของไหลที่ไหลผ่านอุปกรณ์วัดในช่วงเวลาหนึ่ง

Flow meter ที่ใช้หลักการวัดการไหลตามมวล

 • Coriolis flow meter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการวัดแรงบิดที่เกิดจากแรงเฉื่อยของมวลของไหลที่ไหลผ่านอุปกรณ์วัด แรงบิดจะแปรผันตามมวลของไหลที่ไหลผ่านอุปกรณ์วัด อุปกรณ์วัดชนิดนี้มีความแม่นยำสูง และสามารถใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงได้
  coriolis flowmeter basic

 • Thermal flow meter : อุปกรณ์วัดการไหลชนิดนี้ทำงานโดยการวัดความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างสองด้านของอุปกรณ์วัด ความแตกต่างของอุณหภูมิจะแปรผันตามมวลของไหลที่ไหลผ่านอุปกรณ์วัด อุปกรณ์วัดชนิดนี้มีความแม่นยำสูง และสามารถใช้วัดอัตราการไหลของของเหลวที่มีความหนืดสูงได้

การเลือกประเภทการวัดที่เหมาะสม

การเลือกเทคนิคการวัดการไหลและประเภท Flow meter ที่เหมาะสมจำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น คุณสมบัติของของไหล อัตราการไหล ข้อกำหนดด้านความแม่นยำ และสภาพแวดล้อม แต่ละเทคนิคมีจุดแข็งและข้อจำกัดต่างกันไป การเลือกที่เหมาะสมจึงมีความสำคัญ

แนวโน้มใหม่และทิศทางในอนาคต

อนาคตของการวัดปริมาณการไหลอาจเปลี่ยนแปลงไปตาม เทคโนโลยี Flowmeter เกี่ยวข้องกับการผสานรวมกับ Internet of Things (IoT) สำหรับการตรวจสอบตามเวลาจริงและการบำรุงรักษาเชิงคาดการณ์ เทคนิคที่ไม่ล่วงล้ำและการวิเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI คาดว่าจะปฏิวัติความแม่นยำและประสิทธิภาพ

บทสรุป

หลักการที่อยู่เบื้องหลังเทคนิคการวัดการไหลประเภทต่างๆ แสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนของการวัดปริมาณการไหลของของไหลอย่างแม่นยำ อุตสาหกรรมสามารถใช้ความรู้นี้เพื่อเลือกเทคนิคที่เหมาะสมและ Flow meter ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการใช้งานเฉพาะของตน ทำให้มั่นใจถึงการดำเนินงานที่เหมาะสมที่สุด การจัดการทรัพยากร และการปฏิบัติตามมาตรฐานคุณภาพ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *